MENTORING

Mám 7 let praxe v managementu lidských zdrojů, vybudovala jsem HR oddělení v Datartu, firma za mého působení vyrostla ze 300 na 1.000 zaměstnanců.

 

Baví mě zlepšování procesů a budování firemní kultury - jsem ráda, když pak vidím ve firmě změny k lepšímu a lidem se lépe pracuje.

Jsem majitelkou společnosti Simple Link s.r.o. a mám z toho,  co nabízíme a jak fungujeme, velkou radost. Můžete se podívat zde https://www.simplelink.cz/ 

 

9 let jsem vedla reklamní kampaně a budovala značky pro nadnárodní korporace - obzvlášť si cením 3-leté spolupráce s Kooperativa pojišťovnou, pro kterou jsme zařizovali úplně všechno - od plakátů až po televizní reklamy.

Všechny tyto business a manažerské zkušenosti společně s terapeutickým a koučovacím výcvikem zaměřeným na hledání řešení, mi pomáhají pokládat klientům otázky, které rychle vedou k podstatě

Společně odstraňujeme bariéry a nefungující stereotypy a následně stavíme nová funkční řešení

PRO FREELANCERY

Jak vykročit z bludného kruhu neúspěchů, stagnace a jak začít růst

 

Chcete víc vydělávat a umět si říkat o odpovídající odměnu? 

Potřebujete získat víc zákazníků a najít cesty, jak je dál oslovovat? 

Nejste si jistí, co dřív a co potom a tápete, co děláte a neděláte správně?

 

Pojďme společně vymyslet, jak na to: 

 

 • Jak sestavit portfolio služeb - A umět zákazníkům odkomunikovat výhody.

 • Jak získávat zákazníky - Jak je oslovit, jaké kanály zvolit.

 • Jak prodávat - I když nejste obchodník, na prodej si netroufáte a vlastně to moc neumíte. 

 • Cenotvorba - Jak si říkat o adekvátní odměnu. 

 • Do čeho investovat peníze - Jak tvořit rezervu, investovat do webu, marketingu a do dalšího růstu. 

 • Jak nastavit splnitelné cíle - A mít radost z jejich plnění. 

 

Co dostanete:

Analýzu, jak vás zákazník vidí a jak k němu mluvíte. 

Dozvíte se, kde máte chyby v komunikaci a jak je změnit.

Získáte jistotu, jak dál pokračovat. 

Sestavíte si novou kalkulaci a finanční plán. 

Nastavíte ceny tak, abyste vydělávali.

Naučíte se způsoby, jak získávat nové zákazníky.

Vytyčíte si cíle a cestu, jak jich dosáhnout. 

 

Čeká vás 6 týdnů, 6 hodinových konzultací, viditelný posun a výsledky.

Bonus - přístup to online kurzu Jak zvýšit sebevědomí.

 

Jak to probíhá:

Online nebo osobně - podle aktuální situace. 

 

První setkání na 30 minut je zdarma. 

 

Cena za mentoringový balíček je 13.500 Kč. 

Nejsem plátcem DPH. 

Reference klientů

Reference klientů

Reference klientů

PRO MALÉ ORGANIZACE

Jak zvládnout změny nebo růst, jak se zprofesionalizovat

 

Dostala se vaše organizace do bodu zlomu a potřebujete na to jít trochu jinak? 

Potřebujete změnu a zároveň se jí trochu bojíte? 

Potýkáte se s komunikací uvnitř organizace i směrem k vašim zákazníkům a partnerům? 

Nejste si jistí, co dřív a co potom a tápete, co děláte a neděláte správně?

 

Pojďme společně vymyslet, jak na to: 

 

 • Jak vydělávat a stabilizovat příjmy na provoz - Aby každý měsíc bylo na výplaty a provoz organizace.

 

 • Jak sestavit portfolio služeb - A umět zákazníkům a partnerům odkomunikovat výhody.

 • Jak získávat nové zákazníky a partnery - Jak je oslovit, jaké kanály zvolit.

 

 • Cenotvorba a vyjednávání s partnery - Jak si říkat o adekvátní odměnu. 

 

 • Finanční plán a investice - Jak tvořit rezervu, investovat do webu, marketingu a do dalšího růstu. 

 • Facilitace týmu - Za účelem zvýšení efektivity a zprůchodnění komunikace.

 

 • Jak nastavit splnitelné cíle - A mít radost z jejich plnění. 

 

Co dostanete:

Analýzu, jak vás vaši zákazníci a partneři vidí a jak k nim mluvíte. 

Dozvíte se, kde máte chyby v komunikaci směrem k zákazníkům a jak je změnit.

Týmová facilitace posune vaši interní komunikaci. 

Získáte jistotu, jak dál pokračovat, srovnáte si priority. 

Nastavíte ceny tak, abyste zaplatili provoz a vydělávali. 

Sestavíte finanční plán a přesvědčíte se o užitečnosti jeho vyhodnocování. 

Naučíte se způsoby, jak vyjednávat s partnery a nastavit spolupráci win-win. 

Vytyčíte si další cíle a cestu, jak jich dosáhnout. 

 

Čeká vás 10 týdnů, 8 konzultací, 1 dvouhodinová facilitace týmu, viditelný posun a výsledky.

Bonus - koučovací konzultace pro ředitele organizace. 

 

Jak to probíhá:

Online nebo osobně - podle aktuální situace. 

 

První setkání na 30 minut je zdarma. 

 

Cena za mentoringový balíček je 21.000 Kč. 

Nejsem plátcem DPH. 

PRO MANAŽERY A LEADERY

Jak se naučit rozhodovat a vést lidi, jak se zbavit nejistoty a vystupovat přirozeně

 

Chcete získat větší jistotu ve vaší pracovní pozici? 

Tápete, na co se ve svém dalším rozvoji zaměřit? 

Nejste si jistí, co děláte a neděláte správně?

 

Pojďme společně hledat cesty, jak na to: 

 

 • Jak na přímou a upřímnou komunikaci - Komunikace s druhými je základ pro plynulý chod pracovních týmů. 

 

 • Vyjednánání s kolegy a partnery  - Win-win - nastavit podmínky tak, aby byly férové pro všechny strany. 

 

 • Jak se cítit ve svojí pozici sebevědoměji - Jak se zbavit úzkostných pocitů pramenících z nejistoty. 

 

 • Timemanagement a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem - Stanovování pracovních priorit, soustředění na cíle, dotahování úkolů a čas na odpočinek. 

 

A další vaše témata...

Co dostanete:

Čeká vás intenzivní zaměření na vaše potřeby, viditelný posun a výsledky.

Obvyklá délka spolupráce 2 - 4 měsíce, dle intenzity setkávání (1 x týdně, 1 x za 2 týdny…)

Získáte jistotu, jak dál pokračovat.  

Klienti v mezičase zpracovávají domluvená témata. 

Jak to probíhá:

Online nebo osobně - podle aktuální situace. 

První setkání na 30 minut je zdarma. 

Cena za hodinovou konzultaci je 1.200 - 2.400 Kč, dle rozsahu spolupráce. 

Nejsem plátcem DPH. 

Jana byla vždy profesionální, kladla cílené otázky, soustředila se na výsledek, ctila termíny. Pokud se situace nevyvíjela dle plánu, neměla problém s komunikací. Vždy se snažila zajistit 100% výsledek dle zadání. Na Janu jsem se mohla vždy spolehnout.

Do teď s ní velmi ráda zajdu na kafe, kde probereme život.

Jana Nerušilová

Brand Manager

Pojišťovna Kooperativa, a.s.

Jana byla naší mentorkou v době, kdy se aktivity naší organizace začaly rozrůstat.

 

Pomohla nám nastavit systémy a organizaci zprofesionalizovat a v neposlední řadě udržet náš fokus na cíle. 

Lucie Poubová, Kristýna Holubová

zakladatelky

SWAP PRAGUE

Reference klientů

Janu jsem oslovila, protože jsem si připadala v byznyse ztracená.

Nevěděla jsem kde začít, aby práce měla nějaký rámec a firma směr. Potřebovala jsem z části mentorovat a z části koučovat. Jana mě především uklidnila, přestala jsem myšlenkově kmitat a začala řešit věci po krocích.

Kromě pracovní roviny mi velmi pomohla i v té osobnostní, objevila jsem sebejistotu a naučila se aplikovat metody z práce i na sebe. Naše spolupráce pokračuje a jsem za ní nesmírně vděčná.

Lenka Černá

Jednatelka společnosti

​VISION NET INTERNATIONAL, s.r.o.