CESTA K POZITIVNÍMU MYŠLENÍ

Naučit se vidět život z té lepší stránky!

Pojďte změnit své zažité životní vzorce.

Pojďte změnit svoje myšlenkové nastavení

a zaměřit se na to, co dobrého vám život přináší a co vám jde,

místo opravování vašich slabých stránek a hledání chyb, co kde nejde.

Tento rozvojový program jde do hloubky, trvá 6 měsíců a nabízí změnu v 6 důležitých oblastech lidského života - myšlenkové nastavení, překonávání strachů, dosahování cílů, sebeláska, smysl života a sebevědomí.

Na konci programu budete:

 • vidět život víc pozitivněji,

 • lépe se vypořádáte se svými strachy a přicházejícími problémy,

 • sestavíte si osobní vizi a nasměrujete život podle svých představ, 

 • budete se k sobě chovat laskavěji,

 • zvýšíte si sebevědomí a uvědomíte svoje silné stránky.

Je možné věnovat i jako dárek. 

Jak a kde:

Probíhá o víkendech, v sobotu v čase 9 - 13 hodin, online, nebo v parku, nebo v kanceláři v centru Prahy - dle situace.

Každý měsíc navíc osobní koučovací konzultace (příp. online).

V mezičase účastníci plní domluvené úkoly.

Cena za skupinový rozvojový program je celkem 14.400 Kč, placeno ve splátkách 2.400 Kč měsíčně.

Program je pro skupinu max. 5 osob.

Začínáme v sobotu 24. 4. 2021!

Před začátkem programu se krátce sejdeme.

ZMĚNA ŽIVOTNÍHO NASTAVENÍ SMĚREM K VĚTŠÍ SPOKOJENOSTI ZA CENU DOVOLENÉ!

 

Série 6 čtyřhodinových setkání v průběhu 6 měsíců ve skupině max. 5 lidí.

Program je sestavený na základě 12-leté zkušenosti s osobním rozvojem a osobní transformací, více se dozvíte zde https://www.neuwerthova.cz/terapeutka

Očekávejte fakta, výzkumy a vyzkoušené metodiky.

 

Díky snadným a účinným úkolům se budete posouvat 

i mezi setkáními.

V RÁMCI PROGRAMU BUDEME PROBÍRAT NÁSLEDUJÍCÍ TÉMATICKÉ OKRUHY:


1/ JAK K ŽIVOTU PŘISTUPOVAT POZITIVNĚJI A UDRŽET SI MOTIVACI -> víc se usmívat

Brát si ze života to lepší, vidět to lepší a užívat si to, co nám život nabízí. 

Vědomá regulace množství pozitivního a negativního v životě. 

Růstové a fixní nastavení mysli. 

Klást si v životě odpovídající cíle, regulovat svoje očekávání, rozdělovat si svoje cíle na menší, splnitelné úkoly. Nedostávat se do zklamání, že se nám nedaří podle představ. Posilování vůle.


2/  JAK PŘEKONÁVAT STRACHY, ÚČINNĚ ŘEŠIT PROBLÉMY -> snížit stres

Strach vs. naučené strachování. 

Rozkrytí nejčastějších stresorů a jejich fyzické projevy. Jak vyhodnotit a omezit množství stresorů v životě. 

Práce se stresem, tady a teď. Práce s tím, co bude a možná se nepovede. Práce s tím, co bylo a nepovedlo se. 

Techniky pro uklidnění, zvědomování situace a prožívání přicházejících životních situací s větší lehkostí. 

Přístup k problémům a konstruktivní hledání řešení. 


3/ JAK SI SESTAVIT OSOBNÍ VIZI -> mít klid, že víte, kam jdete

Smysl života a životní cesta. Mapa života. 

Jak si sestavit vizi a na jakých schopnostech stavět svojí budoucnost.

Co vás baví a co děláte, protože si myslíte, že musíte. 

Kroky, které povedou k postupnému uskutečnění vaší vysněné vize a následných cílů. 


4/ JAK K SOBĚ PŘISTUPOVAT LASKAVĚJI, NETLAČIT NA SEBE -> mít se rád

Výkonnost, přísnost, nátlak, vykořisťování sebe sama. 

Vztah k druhým vs. vztah k sobě - a co pro koho děláte. 

Mít sebe na prvním místě a přitom nebýt sobec, který se zajímá jen o vlastní prospěch. 

Rozdělit péči o sebe rovnoměrně dle 4 životních oblastí - vztahy, práce, tělo a duše. 

Být sám se sebou, vyhradit si vlastní prostor. 


5/ JAK SI ZVÝŠIT SEBEVĚDOMÍ A PRACOVAT NA SOBĚ -> budovat přirozenou autoritu

V čem jste jedineční, co je momentálně v kurzu a jak to propojit a nastavit směrem k vaší spokojenosti.

Další osobnostní rozvoj - na co se zaměřit a čím se netrápit. Plán a jeho splnitelnost. 

Intuice a důvěra v sebe sama. 

Práce s domněnkami, co si o nás myslí druzí. Odbourání srovnávání s druhými. 


6/ JAK POZITIVNÍ NASTAVENÍ UDRŽET -> ať už vás v životě potká cokoliv

Bariéry, které v průběhu programu vznikaly a práce na jejich odstranění.

Práce se změnou, jak se změn nebát a čelit jim pozitivně. 

Sdílení zkušeností. Uzavření programu.

KAŽDÉ SETKÁNÍ JE KONCIPOVANÉ V TÉTO STRUKTUŘE:

ÚVOD

 • Zkušenosti k tématu každého účastníka, jeho aktuální nastavení, nejčastější bariéry a potíže

HLAVNÍ ČÁST

 • Série rozvojových cvičení - jak individuálně, tak ve skupině

 • Reflexe, co se dařilo, co se nedařilo, jak příště postupovat jinak - zaměřené na rozvoj toho, co jde, ne na opravování toho, co nejde 

 • Prioritizace vašich témat a vkládané energie

 • Podpora a nápady k vašim nastaveným cílům

ZÁVĚR

 • Vzájemné ocenění a zpětná vazba

 • Stanovení úkolů a dojednání jejich plnění

POJĎTE SE NA ŽIVOT DÍVAT POZITIVNĚJIPOJĎTE ZMĚNIT SVOJE ŽIVOTNÍ VZORCE!  Začínáme 17. 4. 2021.